IR Library

While progress during Albania’s 20 years of transition has advanced many areas of life and to a certain degree established and developed civil society, the academic realm has unfortunately not cherished the same benefits and level of modernization. Among numerous salient problems and constraints, the quality of literature and teaching curricula, especially in the social science fields, has been a particularly problematic issue. The curricula and texts inherited from the communist regime were not only outdated but also very limited and distorted in their coverage and interpretation. On the other hand, the initial attempts to correct the situation matched other levels of development and did not result in the professional and comprehensive translation of contemporary literature in the respective fields. This lack of curricula has been an obstacle to many of the academic institutions and professors who face significant difficulties in attempts to provide even the basic comprehensive textbooks and recommended materials in their course syllabi, which are currently shaped by very narrow choices. The AIIS Library of International Relations and History intents to fill a few of the gaps in Social Science literatures.

Shteti ligjor

Author: ema / Date: 10-11-2016

Shteti ligjor është ideali më i rëndësishëm në kohën e sotme, megjithatë rreth kuptimit dhe mënyrës

Në emër të Europës

Author: ema / Date: 10-11-2016

Mendimet e një politikani, i cili ka për detyrë thelbësore të vëzhgojë marrëdhëniet midis njerëzve si pjesëtarë të një bashkësie si dhe midis vetë bashkësive e të veprojë mbi këto marrëdhënie për t’i shtyrë drejt një mirëkuptimi e bashkëpunimi më të gjerë, kur këto mendime çojnë në domosdoshmërinë e ndërtimit të Europës, mbartin vlerën e një mesazhi.

Gjeopolitika - Gjeografia e marrëdhënieve ndërkombëtare

Author: ema / Date: 10-11-2016

Ky libër, i shkruar nga Profesori Saul Bernard Cohen, një nga gjeografët kryesorë politikë të botës, shqyrton ndryshimet dramatike që u shkaktuan nga forcat ideologjike dhe ekonomike të çliruara nga fundi i Luftës së Ftohtë. Saul Bernard Cohen i vlerëson këto forca në kontekstin e mjediseve të tyre njerëzore dhe fizike dhe zbulon influencën e tyre gjeografike mbi politikën e jashtme dhe marrëdhëniet ndërkombëtare.

Një komb nën Zotin: Besimi fetar dhe politika në Shtetet e Bashkuara

Author: ema / Date: 18-10-2016

Ky libër synon t’i paraqesë për herë të parë lexuesit shqiptar një vështrim të përgjithshëm mbi dukurinë e ndikimit të besimit fetar në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës qysh në fillim të ekzistencës së tyre, por edhe në peizazhin politik amerikan, sidomos në periudhën prej vitit 1979 e këtej. Në fakt, duke ndjekur nga afër zhvillimet në shoqërinë dhe politikën amerikane, s’mund të mos vihet re se sa e mbrujtur është ajo shoqëri me konceptet biblike dhe kjo jo vetëm në rrethet e besimtarëve, por edhe në vetë kulturën në përgjithësi.

I saw it all - Italy's invasion of Albania

Author: ema / Date: 18-10-2016

Hugh G. Grant, Chief of the American Mission in Tirana and a firsthand witness to that fateful event, documented the meltdown of the Albanian independence in the weeks and months following the Italian occupation. 

King Zog and the struggle for stability in Albania

Author: megi / Date: 01-02-2016

As a comprehensive panorama of King Zog's rule in Albania, the book traces King Zog's path towards political power and the challenges faced by him and the country during this troubled period of the Albanian history. He starts by describing the political struggle for power, the efforts to bring stability in Albania and the subsequent demise of Zog’s rule and his legacy. 

Planeti blu në vargonj të gjelbër: Cila rrezikohet, klima apo liria?

Author: megi / Date: 01-02-2016

The most eminent danger to freedom, democracy and market economy at the beginning of the XXI century is not socialism or communism. It is the ambitious, arrogant and unscrupulous ideology of environmentalism. This is what Vaclav Klaus, President of the Czech Republic, writes in his book, arguing that the environmental movement has been transformed into an ideology that aims to limit human activities and that proposed policies against global warming are economically harmful, especially for weak states.

Shqipëria dhe Kina: Një aleancë e pabarabartë

Author: megi / Date: 01-02-2016

Elez Biberaj offers his views on the Albania-China relations during their “golden era” (1962-1978). For seventeen years Albania used this alliance as a strategy to pursue and secure its national objectives. This interaction, examined here from the Albanian viewpoint, was made all the more unique by a basic incongruity of interests, a great geographical distance, profound historical and cultural differences and significant disparities in economic and military capabilities. 

Albania and China: An unequal alliance

Author: megi / Date: 01-02-2016

Elez Biberaj offers his views on the Albania-China relations during their “golden era” (1962-1978). For seventeen years Albania used this alliance as a strategy to pursue and secure its national objectives. This interaction, examined here from the Albanian viewpoint, was made all the more unique by a basic incongruity of interests, a great geographical distance, profound historical and cultural differences and significant disparities in economic and military capabilities. 

Pages

Error | Albania Institute for International Studies

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.