Historia e Integrimit Evropian Institucionet e Bashkimit Evropian Politikat e Bashkimit Evropian

Author: admin / Date: 23-12-2014 /

Këta tre libra ofrojnë një prezantim të plotë të integrimit evropian që prej viteve ’50 deri më sot. Librat vijnë në strukturën tradicionale: historia, institucionet dhe politikat, por gjithashtu janë të përfshira edhe tema e zgjerimit dhe ndryshimet e traktateve.

Author: 
Desmond Dinan
IR Library
Error | Albania Institute for International Studies

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.