IR Library

While progress during Albania’s 20 years of transition has advanced many areas of life and to a certain degree established and developed civil society, the academic realm has unfortunately not cherished the same benefits and level of modernization. Among numerous salient problems and constraints, the quality of literature and teaching curricula, especially in the social science fields, has been a particularly problematic issue. The curricula and texts inherited from the communist regime were not only outdated but also very limited and distorted in their coverage and interpretation. On the other hand, the initial attempts to correct the situation matched other levels of development and did not result in the professional and comprehensive translation of contemporary literature in the respective fields. This lack of curricula has been an obstacle to many of the academic institutions and professors who face significant difficulties in attempts to provide even the basic comprehensive textbooks and recommended materials in their course syllabi, which are currently shaped by very narrow choices. The AIIS Library of International Relations and History intents to fill a few of the gaps in Social Science literatures.

The Perils of Change

"The Perils of Change", a theoretical perspective of the behavior of weak and small states in the international relations and...a critical account of Albanian foreign policy in the Balkans.
This publication would help the students of international relations and foreign policy of Albania, but also those who have an interest in the Balkans.

Albania and Kosovo: Is Unification the Common Future?

Whither Albania and Kosovo? Are Albania and Kosovo heading towards unification? Is union of the two states truly desirable? Why should they unite? Is union feasible? Is union an alternative to European integration? Are European integration and national union mutually-exclusive? What would be the possible implications of unification in Albania’s domestic environment, and for the state which would be its product? Finally, what would be the potential implications for the international relations of the new state?

Identitete Shqiptare: Mite dhe histori

Identitetet Shqiptare: Mite dhe histori
Stephanie Schwandner-Sievers dhe Bernd J. Fischer

Nga Lufta te Paqja, Ballkani, Lindja e Mesme, Ukraina

Nga Lufta te Paqja, Ballkani, Lindja e Mesme, Ukraina

Daniel Serwer

Lufta e shqiptarëve në Botën e Vjetër dhe të Re

"Lufta e shqiptarëve në Botën e Vjetër dhe të Re" na jep një përmbledhje interesante dhe me vlerë të katër dekadave të para të jetës së komunitetit shqiptaro-amerikan në Shtetin e Masaçusetsit. Ky komunitet, që ishte i përqendruar në Boston, ishte nga vendbanimet e para të shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara dhe ishte komuniteti më i madh dhe më i rëndësishëm i tyre në fillim të shekullit të njëzetë dhe deri në fund të viteve 1960.

Shteti ligjor

Shteti ligjor është ideali më i rëndësishëm në kohën e sotme, megjithatë rreth kuptimit dhe mënyrës

Në emër të Europës

Mendimet e një politikani, i cili ka për detyrë thelbësore të vëzhgojë marrëdhëniet midis njerëzve si pjesëtarë të një bashkësie si dhe midis vetë bashkësive e të veprojë mbi këto marrëdhënie për t’i shtyrë drejt një mirëkuptimi e bashkëpunimi më të gjerë, kur këto mendime çojnë në domosdoshmërinë e ndërtimit të Europës, mbartin vlerën e një mesazhi.

Gjeopolitika - Gjeografia e marrëdhënieve ndërkombëtare

Ky libër, i shkruar nga Profesori Saul Bernard Cohen, një nga gjeografët kryesorë politikë të botës, shqyrton ndryshimet dramatike që u shkaktuan nga forcat ideologjike dhe ekonomike të çliruara nga fundi i Luftës së Ftohtë. Saul Bernard Cohen i vlerëson këto forca në kontekstin e mjediseve të tyre njerëzore dhe fizike dhe zbulon influencën e tyre gjeografike mbi politikën e jashtme dhe marrëdhëniet ndërkombëtare.

Një komb nën Zotin: Besimi fetar dhe politika në Shtetet e Bashkuara

Ky libër synon t’i paraqesë për herë të parë lexuesit shqiptar një vështrim të përgjithshëm mbi dukurinë e ndikimit të besimit fetar në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës qysh në fillim të ekzistencës së tyre, por edhe në peizazhin politik amerikan, sidomos në periudhën prej vitit 1979 e këtej. Në fakt, duke ndjekur nga afër zhvillimet në shoqërinë dhe politikën amerikane, s’mund të mos vihet re se sa e mbrujtur është ajo shoqëri me konceptet biblike dhe kjo jo vetëm në rrethet e besimtarëve, por edhe në vetë kulturën në përgjithësi.

I saw it all - Italy's invasion of Albania

Hugh G. Grant, Chief of the American Mission in Tirana and a firsthand witness to that fateful event, documented the meltdown of the Albanian independence in the weeks and months following the Italian occupation. 

Pages