Një komb nën Zotin: Besimi fetar dhe politika në Shtetet e Bashkuara

Ky libër synon t’i paraqesë për herë të parë lexuesit shqiptar një vështrim të përgjithshëm mbi dukurinë e ndikimit të besimit fetar në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës qysh në fillim të ekzistencës së tyre, por edhe në peizazhin politik amerikan, sidomos në periudhën prej vitit 1979 e këtej. Në fakt, duke ndjekur nga afër zhvillimet në shoqërinë dhe politikën amerikane, s’mund të mos vihet re se sa e mbrujtur është ajo shoqëri me konceptet biblike dhe kjo jo vetëm në rrethet e besimtarëve, por edhe në vetë kulturën në përgjithësi.

Author: 
Dr. Ernest Nasto
Books, IR Library