Në emër të Europës

Mendimet e një politikani, i cili ka për detyrë thelbësore të vëzhgojë marrëdhëniet midis njerëzve si pjesëtarë të një bashkësie si dhe midis vetë bashkësive e të veprojë mbi këto marrëdhënie për t’i shtyrë drejt një mirëkuptimi e bashkëpunimi më të gjerë, kur këto mendime çojnë në domosdoshmërinë e ndërtimit të Europës, mbartin vlerën e një mesazhi.
Me këtë pikësynim, nëpër shënimet e shumta të konferencave, artikujt e gazetave, fjalimet në parlament etj., Schuman hodhi në faqet e këtij libri idetë thelbësore që e kanë udhëhequr në veprim gjatë jetës së tij politike në shërbim të Europës së Bashkuar.

Author: 
Robert Schuman
Books, IR Library