Shqipëria dhe Kosova - A është bashkimi e ardhmja e përbashkët?

Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombetare (AIIS)  në bashkëpunim me KIPRED dhe me mbështjetjen e Open Society Foundation in Albania kreu një projekt të quajtur "Shqipëria dhe Kosova - A është bashkimi e ardhmja e përbashkët?"  për të kontribuar në debatin dhe politikë bërjen në Shqipëri dhe Kosovë, dhe për të përmirësuar marrëdheniet strategjike mes dy vendeve, duke zbërthyer idenë e bashkimit nga një pikpamje ligjore dhe politike.  

Botimi në shqip mund të aksesohet më poshtë: