Books

Albania-Emigration, Depopulation and Solutions

Desire and planning to emigrate from Albania remains high, requiring immediate attention by policymakers in addressing push factors as pull factors become stronger. 

 

Greece and Albania - by Basil Kondis

A unique study by Basil Kondis was published by AIIS both in English and Albanian. The author analyses Greek-Albanian relations during the crucial state-building phases these two countries when through in the 20th century. 

 

 

Nga Lufta te Paqja, Ballkani, Lindja e Mesme, Ukraina

Nga Lufta te Paqja, Ballkani, Lindja e Mesme, Ukraina

Daniel Serwer

Shteti ligjor

Shteti ligjor është ideali më i rëndësishëm në kohën e sotme, megjithatë rreth kuptimit dhe mënyrës

Në emër të Europës

Mendimet e një politikani, i cili ka për detyrë thelbësore të vëzhgojë marrëdhëniet midis njerëzve si pjesëtarë të një bashkësie si dhe midis vetë bashkësive e të veprojë mbi këto marrëdhënie për t’i shtyrë drejt një mirëkuptimi e bashkëpunimi më të gjerë, kur këto mendime çojnë në domosdoshmërinë e ndërtimit të Europës, mbartin vlerën e një mesazhi.

Gjeopolitika - Gjeografia e marrëdhënieve ndërkombëtare

Ky libër, i shkruar nga Profesori Saul Bernard Cohen, një nga gjeografët kryesorë politikë të botës, shqyrton ndryshimet dramatike që u shkaktuan nga forcat ideologjike dhe ekonomike të çliruara nga fundi i Luftës së Ftohtë. Saul Bernard Cohen i vlerëson këto forca në kontekstin e mjediseve të tyre njerëzore dhe fizike dhe zbulon influencën e tyre gjeografike mbi politikën e jashtme dhe marrëdhëniet ndërkombëtare.

Një komb nën Zotin: Besimi fetar dhe politika në Shtetet e Bashkuara

Ky libër synon t’i paraqesë për herë të parë lexuesit shqiptar një vështrim të përgjithshëm mbi dukurinë e ndikimit të besimit fetar në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës qysh në fillim të ekzistencës së tyre, por edhe në peizazhin politik amerikan, sidomos në periudhën prej vitit 1979 e këtej. Në fakt, duke ndjekur nga afër zhvillimet në shoqërinë dhe politikën amerikane, s’mund të mos vihet re se sa e mbrujtur është ajo shoqëri me konceptet biblike dhe kjo jo vetëm në rrethet e besimtarëve, por edhe në vetë kulturën në përgjithësi.

I saw it all - Italy's invasion of Albania

Hugh G. Grant, Chief of the American Mission in Tirana and a firsthand witness to that fateful event, documented the meltdown of the Albanian independence in the weeks and months following the Italian occupation. 

Shqiperia dhe Kina: Nje aleance e pabarabarte

Shqiperia dhe Kina: Nje aleance e pabarabarte
Elez Biberaj

Elez Biberaj offers his views on the Albania-China relations during their “golden era” (1962-1978). For seventeen years Albania used this alliance as a strategy to pursue and secure its national objectives. This interaction, examined here from the Albanian viewpoint, was made all the more unique by a basic incongruity of interests, a great geographical distance, profound historical and cultural differences and significant disparities in economic and military capabilities. 

Pages